Recruitment

With a dynamic, efficient yet lightweight management system, PACIFIC is one of the outstanding advantages. At the same time, PACIFIC regularly inspects, assesses and trainings to improve the quality of staff both in terms of expertise and sense of responsibility, sense of discipline, ensuring ownership of technology equipment. new and approach to modern management methods.

The young, dynamic and highly qualified staffs have been contributing to building and developing PACIFIC more and more strongly and gaining the leading position among the multi-business corporations of the whole country.

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Địa điểm Ngày hết hạn
1 24/06/2019 CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN TP HCM 24/07/2019
2 24/06/2019 CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP TP HCM 24/07/2019
3 24/06/2019 Chuyên Viên Kỹ Thuật Giao Thông Tp HCM 23/07/2019
4 05/11/2018 Kỹ sư hiện trường BĐH DA Lộ Tẻ Rạch Sỏi 15/11/2018
5 05/09/2018 KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 10 - 15TR TP HCM 05/10/2018
6 12/12/2017 Chỉ Huy Trưởng - Mức lương 15 – 20 triệu Thành Phố HCM, Tỉnh 02/01/2018
7 GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 14/10/2016
8 TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 17/11/2017
9 NHÂN VIÊN IT 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 16/11/2017
10 Phó tổng giám đốc 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 13/11/2017
11 Chuyên viên pháp lý hợp đồng Tp HCM 12/12/2017
12 KỸ SƯ XÂY DỰNG (5 NGƯỜI) 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2017
13 KỸ SƯ CÔNG TRÌNH (CHỈ HUY TRƯỞNG) 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2017
14 PHỤ TRÁCH KẾ HOẠCH - BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2017
15 PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THỰC HIÊN HỢP ĐỒNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2017
16 KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2017