Tuyển dụng

Với bộ máy quản lý năng động, hiệu quả nhưng gọn nhẹ là một ưu điểm nổi trội của PACIFIC. Song song đó, PACIFIC thường xuyên kiểm tra, đánh giá và đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cả về chuyên môn lẫn ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật,đảm bảo làm chủ được thiết bị công nghệ mới và tiếp cận với phương pháp quản lý hiện đại.

Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, trình độ chuyên môn cao đã và đang góp phần xây dựng, phát triển PACIFIC ngày càng vững mạnh, đạt vị thế dẫn đầu trong số các tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề của cả nước.

STT Ngày đăng Vị trí tuyển dụng Địa điểm Ngày hết hạn
1 24/06/2019 CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN TP HCM 24/07/2019
2 24/06/2019 CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP TP HCM 24/07/2019
3 24/06/2019 CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT GIAO THÔNG Tp HCM 23/07/2019
4 05/11/2018 KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG BĐH DA Lộ Tẻ Rạch Sỏi 15/11/2018
5 05/09/2018 KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 10 - 15TR TP HCM 05/10/2018
6 12/12/2017 CHỈ HUY TRƯỞNG - MỨC LƯƠNG 15 – 20 triệu Thành Phố HCM, Tỉnh 02/01/2018
7 11/10/2017 GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 23/11/2017
8 08/08/2017 TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 17/11/2017
9 09/08/2017 NHÂN VIÊN IT 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 16/11/2017
10 01/10/2017 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 13/11/2017
11 06/11/2017 CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 12/12/2017
12 06/06/2016 KỸ SƯ XÂY DỰNG (5 NGƯỜI) 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2016
13 05/09/2016 KỸ SƯ CÔNG TRÌNH (CHỈ HUY TRƯỞNG) 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2016
14 11/10/2016 PHỤ TRÁCH KẾ HOẠCH - BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2016
15 06/11/2016 PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THỰC HIÊN HỢP ĐỒNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2016
16 16/11/2016 KỸ SƯ AN TOÀN LAO ĐỘNG 156 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31/12/2016